Plan zajęć studia stacjonarne

Uwaga! Plan zajęć po korektach przyjętych na Radzie Wydziału 25 lutego 2019 r.

Plany zajęć na semestr letni 2018/2019:

  • stacjonarne studia pierwszego stopnia

plan_zajec_I_rok_stacjonarny_2018_19_sem.letni

plan_zajec_II_rok_stacjonarny_2018_19_sem.letni

plan_zajec_III_rok_stacjonarny_2018_19_sem.letni

  • stacjonarne studia drugiego stopnia:

plan_zajec_I_mgr_stacjonarny_2018_19_sem.letni

plan_zajec_II_mgr_stacjonarny_2018_19_sem.letni

 

Plany zajęć na semestr zimowy 2018/2019 na stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia:

Uwaga! Plan zajęć po korektach przyjętych na Radzie Wydziału 28 września 2018 r.

plan zajec I rok stacjonarny 2018_19_sem.zimowy

plan zajęć II rok stacjonarny 2018_19_sem.zimowy

plan zajec III rok stacjonarny 2018_19_sem.zimowy

plan zajec I mgr stacjonarny 2018_19_sem.zimowy

plan zajec II mgr stacjonarny 2018_19_sem.zimowy

Grafik zapisów do pracowni specjalnościowych.

Grafik prezentacji Pracowni Specjalnościowych