Przeniesienia

Przeniesienia na Wydział Sztuki Mediów

na kierunek Sztuka Mediów na rok akademicki 2019/2020.

W dniu 10.02.2020 r. w godz. 1000 – 1200 należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

·           podanie do Dziekana Wydziału Sztuki Mediów prof. dr hab. Prota Jarnuszkiewicza  – wskazana na nim zgoda Dziekana macierzystego Wydziału,

·           kwestionariusz osobowy,

·           elektroniczne kolorowe zdjęcie o proporcjach 2cm x 2,5cm (np. 236×295 pixeli dla 300 dpi),
plik (.jpg, .tif) podpisane imieniem i nazwiskiem – należy przesłać na adres sztuka.mediow@asp.waw.pl,

·           teczkę z pracami rysunkowymi i malarskimi oraz fotografiami (portfolio),

·           indeks z zaliczonym ostatnim semestrem studiów i wpisem na letni semestr roku akademickiego 2019 / 2020.

 

Komisja ds. Przeniesień będzie rozpatrywać wnioski o przeniesienie 14 lutego 2020 r.