Przeniesienia

Przeniesienia na Wydział Sztuki Mediów
na kierunek Sztuka Mediów na rok akademicki 2020/2021

 

W dniu 21.09.2020 r. w godz. 1000 – 1200 należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

  • podanie do Dziekana Wydziału Sztuki Mediów – wskazana na nim zgoda Dziekana macierzystego Wydziału,

  • kwestionariusz osobowy,

  • elektroniczne kolorowe zdjęcie o proporcjach 2cm x 2,5cm (np. 236×295 pixeli dla 300 dpi),
    plik (.jpg, .tif) podpisane imieniem i nazwiskiem – należy przesłać na adres sztuka.mediow@asp.waw.pl,

  • teczkę z pracami rysunkowymi i malarskimi oraz fotografiami (portfolio),

  • indeks z zaliczonym ostatnim semestrem studiów i wpisem na zimowy semestr roku akademickiego 2020 / 2021 lub wydruk zaliczeń z systemu.

Komisja ds. Przeniesień będzie rozpatrywać wnioski o przeniesienie 24 września 2020 r.