Przeniesienia

Przeniesienia na rok akademicki 2019/2020 odbywać się będą we wrześniu 2019 r. Szczegóły oraz terminy zostaną opublikowane na stronie Wydziału w najbliższym czasie.

 

Przeniesienia na Wydział Sztuki Mediów

na kierunek Sztuka Mediów na rok akademicki 2018/2019

W dniach 18 i 19 września 2018 r. w godz. 1000 – 1200 należy złożyć w Dziekanacie dokumenty:

  • podanie do Dziekana Wydziału Sztuki Mediów prof. dr hab. Prota Jarnuszkiewicza – wskazana na nim zgoda Dziekana macierzystego Wydziału,
  • kwestionariusz osobowy,
  • trzy zdjęcia do legitymacji,
  • elektroniczne kolorowe zdjęcie o proporcjach 2cm x 2,5cm (np. 236×295 pixeli dla 300 dpi), plik (.jpg, .tif) podpisane imieniem i nazwiskiem – należy przesłać na adres sztuka.mediow@asp.waw.pl,
  • teczkę z pracami rysunkowymi i malarskimi oraz fotografiami (portfolio),
  • indeks z zaliczonym ostatnim semestrem studiów i wpisem na zimowy semestr roku akademickiego 2018/2019.

Komisja ds. Przeniesień będzie rozpatrywać wnioski o przeniesienie 24 września 2018 r. (jedyny termin).