Przeniesienia

Przeniesienia na Wydział Sztuki Mediów

na kierunek Sztuka Mediów na rok akademicki 2021/2022

 

W dniu 17.09.2021 r. należy przesłać na adres mailowy Dziekanatu (sztuka.mediow@asp.waw.pl) następujące dokumenty:

  • podanie do Dziekana Wydziału Sztuki Mediów – wskazana na nim zgoda Dziekana macierzystego Wydziału,

  • kwestionariusz_osobowy

  • portfolio z pracami rysunkowymi i malarskimi oraz fotografiami,

  • skan wydruku kart okresowych osiągnięć studenta (elektronicznego indeksu),

Komisja ds. Przeniesień będzie rozpatrywać wnioski o przeniesienie 21 września 2021 r.