Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Galeria Spokojna

O GALERII

Galeria Spokojna to platforma dla projektów artystycznych, miejsce dialogu między
studentami a dojrzałymi artystami i kuratorami, forum wymiany myśli o sztuce i jej roli we
współczesności.

Galeria poprzez swoje działania ma na celu szeroką działalność edukacyjną, angażowanie
społeczności studenckiej oraz lokalnej, nawiązywanie współpracy międzyuczelnianej
zarówno krajowej jak i międzynarodowej oraz promocje i wspieranie swoich studentów,
absolwentów i pedagogów.

Cele te realizuje poprzez trzy główne narzędzia:

Wystawy

Cykliczne wystawy indywidualne lub grupowe prezentujące zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej jak i poza nią, skłaniające do krytycznego myślenia, dyskusji oraz refleksji nad otaczającym nas światem. Prezentowane wystawy angażują studentów, absolwentów, młodych artystów, na początku ich drogi, tak aby mieli szanse zaistnieć i pokazać swoje możliwości twórcze. Galeria to platforma umożliwiającą pokazanie się szerszej publiczności, to drzwi do świata sztuki, pierwsze doświadczenie współpracy z instytucją.

Wykłady/Dyskusje/Projekcje

Serie wykładów, spotkań, prezentacji towarzyszących – poszerzających i zgłębiających temat poruszany na wystawach. Zaproszeni goście będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami, zachęcać do dyskusji, będą też pokazywać jak działają instytucje sztuki.

Publikacje

Wydawnictwa towarzyszące, komentujące i dopełniające temat wystaw.

Galeria Spokojna

Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie
ul. Spokojna 15
01-044 Warszawa