Samorząd studencki

PRZEWODNICZĄCY – Kamil Druk

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Zofia Tomasik