Samorząd studencki

PRZEWODNICZĄCA – Michalina Lewandowska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ – Dominik Depowski