Władze Wydziału

dr hab. Prot Jarnuszkiewicz prof. ASP w Warszawie

DZIEKAN – prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz

dr Izabela Maciusowicz

PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH I NAUKOWYCH – dr Izabela Maciusowicz

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH – dr Piotr Kopik

 

dr Katarzyna Stanny

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – dr Katarzyna Stanny

 

 

Dyżury Dziekanów:

prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz – poniedziałki 14.00-15.00 

dr Izabela Maciusowicz – poniedziałki 14.00-15.00

dr Piotr Kopik – poniedziałki 14.00-15.00

dr Katarzyna Stanny – poniedziałki 17.30-18.30