Władze Wydziału

DZIEKAN – prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz

Dyżur – środa 14:30-15:30

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH – dr hab. Piotr Kopik

Dyżur – wtorek 13:30- 14:30

 

PEŁNOMOCNIK DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – dr Katarzyna Stanny

Dyżur  – wtorek 15:30 – 16:30