Władze Wydziału

dr hab. Prot Jarnuszkiewicz prof. ASP w Warszawie

DZIEKAN – prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz

 

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH – dr hab. Piotr Kopik

 

dr Katarzyna Stanny

PEŁNOMOCNIK DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH – dr Katarzyna Stanny

 

Dyżur Dziekana prof. dr hab. Prota Jarnuszkiewicza  –    środa 14:30-15:30

Dyżur Prodziekana ds. studenckich dr hab. Piotra Kopika – wtorek 13:30- 14:30

Dyżur Pełnomocnik ds. studiów niestacjonarnych dr Katarzyny Stanny – wtorek 15:30 – 16:30