Katedra Działań Mediów

  • Pracownia Alternatywnego Obrazowania

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Przestrzeni Malarskiej

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Relacji Wizualnych

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Działań Przestrzennych 

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Przestrzeni Działania Dźwięku

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Gościnna

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia 

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia