Katedra Badań Mediów

  • Pracownia Podstaw Wizualnych 

dla studentów 1-2 semestru studiów I stopnia

  • Pracownia Światła i Koloru

dla studentów 3-4 semestru studiów I stopnia

dla studentów 1-2 semestru studiów II stopnia

  • Pracownia Przestrzeni Rysunku

dla studentów 1-2 semestru studiów I stopnia

dla studentów 1-2 semestru studiów II stopnia

  • Pracownia Brył i Płaszczyzn 

dla studentów 1-2 semestru studiów I stopnia

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Fotografii Społecznej

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Obrazowania dla Mediów 

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Multimediów

dla studentów 1-5 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)