Katedra Przestrzeni Wirtualnej Mediów

Katedra Przestrzeni Wirtualnej, kierownik dr hab. Piotr Kopik
Kształcenie w zakresie specjalności multimediów.

Cele i charakterystyka katedry
Działania podejmowane w ramach Katedry Przestrzeni Wirtualnej przede wszystkim dotyczą
użytkowania i tworzenia sztucznych rzeczywistości cyfrowych. Projekty artystyczne realizowane w
pracowniach dotykają pewnej formy uczestnictwa w wirtualnych światach, wirtualnych rzeczywistościach,
wykreowanych albo zaistniałych immersyjnych systemach.
Istotą katedry jest budowanie świadomości artystycznej w relacji do aktualnych technologii poprzez
eksplorację środowisk 3D, systemów VR, realizacji interaktywnych, technik animacji, efektów
wizualno-dźwiękowych, przekształceń grafiki, wideo i fotografii oraz sposobów współczesnej komunikacji.

Obok znajomości nowych technologii ważne pozostaje także podjęcie dyskusji na ich temat. Refleksja
na temat wirtualnych przestrzeni, mająca także krytyczny charakter, jest częścią programów
pracowni wchodzących w skład katedry. Ważnym wątkiem pozostaje także, coraz bardziej obecne
we współczesnej kulturze, przenikanie rzeczywistości i wirtualności.
Nowe technologie, różne media i ich wirtualne aspekty stają się środkami, ale także przedmiotem
analizy artystycznej, która dopiero wtedy jest pełna, gdy potrafi się ją odnieść do aktualnych
zjawisk w sztuce współczesnej.

Skład katedry:
Obraz w Przestrzeni Wirtualnej
Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych I
Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II
Pracownia Tekstu
Pracownia Obiektu
Poszerzona Rzeczywistość
Pracownia Animacji