Katedra Przestrzeni Wirtualnej Mediów

  • Pracownia Obrazu

dla studentów 1-2 semestru studiów I stopnia

  • Pracownia Tekstu

dla studentów 1-2 semestru studiów I stopnia

dla studentów 1-2 semestru studiów II stopnia

  • Pracownia Obiektu

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych 

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Animacji

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)