Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II

Działania studentek i studentów w 3dZwII

Pracownia od 1 do 4 semestru studiów II stopnia, dyplomująca II stopień

Treści programowe nauczania:

Charakter Pracowni zorientowany jest na działania zespołowe i interdyscyplinarne. Uważamy, że aktywności powinny skupiać przedstawicielki i przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, technologicznych i artystycznych, nie tylko reprezentantów świata sztuki. Uważamy, że najistotniejsze działania powstają na styku dyscyplin, wymykając się kategoryzowaniu i segregowaniu.

Realizowane w pracowni tematy:

Obszary tematyczne eksploatowane w Pracowni to: percepcja odbiorcy doświadczenia wirtualnego oraz składowe konstytuujące doświadczenie w tym rodzaje iluzji, ucieleśnienia, propriocepcja, poczucie sprawstwa jak i afordancje. Kluczowe jest badanie zagadnienia immersji i jej poziomu. Zakres tematyczny prac jest szeroki i wynika z poruszanych w danym czasie obszarów zainteresowań Pracowni. Obecnie eksplorowane narzędzia to: film 360, film 360 3d, symulatory 3d, silniki gameingowe, dźwięk przestrzenny i ambisoniczny, modelowanie 3d, fotogrametria, skanowanie 3d, symulacje, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona. Pracownia otwarta jest na współczesne wykorzystanie nowych mediów w działaniach partycypacyjnych, wspólnotowych, doświadczeniach indywidualnych, interaktywnych oraz multimedialnych z nastawieniem na poszukiwanie autorskiej estetyki – zarówno wizualnej, audialnej jak i interakcji.

 

 

Wystawy i wydarzenia związane z pracownią:

SURVIVAL 18. Przegląd Sztuki | „Wasteland”
26-30.06.2020
Przepompownia Port Miejski, Kleczkowska 52, Wrocław
Kuratorzy: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta
Kurator Sceny Dźwiękowej: Daniel Brożek| Organizator: Fundacja Art Transparent

Mateusz Kowalczyk | Wyspa Śmie(r)ci | Instalacja VR z sześcioma stopniami swobody zbudowaną przy wykorzystaniu silnika gamingowego i fotogrammetrii

FilmHack – Filmowy Hackathon Historyczny online!
6.05.2020
Pracownia została partnerem FilmHack – Filmowy Hackathon Historyczny online!- organizowanym przez Ośrodek KARTA
Podczas #FilmHack w pracy nad koncepcją interaktywnego filmu wspierać Was będą mentorzy: doświadczeni filmowcy, projektanci, scenarzyści i edukatorzy.
Pracownia 3dZwII > Selected VR First Lab 
1.04.2020
We are happy to announce that VR workshop – 3d and Virtual Occurrences II Studio at Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Sztuki Mediów / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie is now Selected VR First Lab thanks to our collaboration with VR First. We have received VR equipment for student projects! it is a great support for us nowadays !
ZostanwDomuRobGry
28.03.2020
Pracownia 3d i Zdarzeń Wirtualnych II / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Sztuki Mediów została partnerem w działaniu Fundacja Indie Games Polska Game Industry Conference Polski GameDev pod patronatem honorowym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cieszymy się że współpracujemy przy tak dużej inicjatywie obok m.in.
FINA Wałbrzyska 3/5 UBU lab i innych organizacji.
Humanista nie wita dnia uśmiechem
28.11.2019
Wystawa zbiorowa | Piotrowska/Szczęśniak atelier, Cieszyńska 9, Kraków
Mateusz Kowalczyk | Wyspa Śmie(r)ci | Instalacja VR z sześcioma stopniami swobody zbudowaną przy wykorzystaniu silnika gamingowego i fotogrammetrii
Coming OuT Najlepsze Dyplomy ASP 
27.11.2029
NA Coming OuT Najlepsze Dyplomy ASP – zaprezentowany zostanie aneks Agaty Witczak: A colon I to X – doświadczenie wirtualnej rzeczywistości z sześcioma stopniami swobody.
ŚMIERĆ W VR | otwarcie galerii Dream Adoption Society | Teatr Powszechny
31.10.2019
Performance „Fungal_responses” – Mateusz Kowalczyk | SzamanPolski
Live performace „WE” Jessica Dudziak & Bartek Zalewski
16.11.2019
Akademia Sztuki w Szczecinie, Orła Białego 2, 70-562 Szczecin
Festiwal Sztuki Młode Wilki 19
15.11.2019
Szósta edycja Festiwalu Sztuki Młode Wilki 19
Jessica Dudziak & Bartek Zalewski zakwalifikowani do finału konkursu
Digital Cultures Warsaw 2019
27.09.2019
Prezentacja założeń 3dZwII w cylku Best of Poland część IV
Cykl Best of Poland prezentuje najbardziej interesujące polskie projekty powstające w ostatnich latach na różnych polach kultury i sztuki cyfrowej.ę zagadnienia immersji i jej poziomu. Podczas prezentacji przeanalizowany zostanie model autorski model edukacyjny oraz zaprezentowane zostaną wypracowane rozwiązania. Andrei Isakov, Jakub Wróblewski
 
VR Showcase by Digital Cultures 2019
26.09.2019
TR Warszawa
Realizacje studentek i studentów oraz prezentacja założeń 3dZwII na konferencji DC | Instytut Adama Mickiewicza
Agata Chodera, ANIMALIS
Animalis (zn. żyjący lub zwierzęcy);
Praca porusza wątek zawłaszczania fauny przez człowieka i próbę kontrolowania naturalnych procesów dziejących się poza jego zasięgiem. Dominacja czasem następuje w sposób nieświadomy, gdy zwierzę nie jest postrzegane jako podmiot, lub świadomie, podbudowując dyskurs człowieka-zdobywcy, zabójcy i władcy.
Interaktywne doświadczenie VR (6dof)

UNDERSTATEMENT
18.05.2019

Ul. Krakowskie Przedmieście 5
Wystawa studentek i studentów Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych 2 | dr hab. Jakub Wróblewski, mgr Andrei Isakov | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Sztuki Mediów | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Ekspozycja przygotowana we współpracy z Akademickie Biuro Karier ASP w Warszawie: Ada Markowska, Michał Opiłowski

Artystki i artyści: Max Biel | Agat Choderah | Marta Chudek | Malwina Grześkiewicz | Jessica Dudziak | Mateusz Konrad | Mateusz Kowalczyk | Karolina Polkowska | Wojciech Szczerbetka | Maciej Ślaski | Mikołaj Walczewski | Bartek Zalewski

UNDERSTATEMENT – niedomówienie, umniejszenie, delikatne ujęcie problemu. Prace prezentowane na wystawie zwracają uwagę na nieodwracalny wpływ człowieka, zakłócający funkcjonowanie procesów przyrodniczych, zachodzących w skali globu. Antropocen jest epoką geologiczną zdominowaną naszą egoistyczną działalnością. Rozwijamy w niej wydajność sztucznej inteligencji oraz niezawodność autonomicznych pojazdów, nie potrafiąc zapanować nad przetwarzaniem produkowanych przez nas odpadów. Stale powiększamy ślad węglowy, nie myśląc o naszych działaniach w skali następnych lat. Istnienie Antropocenu stało się niewygodnym, niezauważalnym i przemilczanym faktem. W dobie dostępu do szerokopasmowego strumieniowania danych oraz możliwości sprawdzenia przeprowadzanych wyników badań i analiz nie dopuszczamy do siebie myśli, że jest to schyłek świata jaki znamy.
Wystawa będzie odbywać się w przestrzeni pawilonu sferycznego, który zostanie zmapowany, a następnie wygenerowany w interaktywnej instalacji VR wykorzystującej sześć stopni swobody – 6DOF. Reszta prac prezentowanych w wirtualnej rzeczywistości to symulatory (6DOF), sferyczne narracje 360 oraz live performance 360 streamowany w czasie rzeczywistym.

 

linki:

www: https://zdarzeniawirtualne.asp.waw.pl

fb: www.facebook.com/3dZDARZENIAwirtualne/