Katedra Koncepcji Mediów

Katedra Koncepcji Mediów, kierownik prof. Mariusz Wideryński
Kształcenie w zakresie specjalizacji multimediów i intermediów.

Cele i charakterystyka katedry
Cel podstawowy - analiza i kształcenie postawy artystycznej. Zasadniczym celem pracy dydaktycznej
i badawczej w katedrze, jest wzmocnienie świadomej percepcji i kreacji w różnych mediach
tradycyjnych i elektronicznych. Koncepcja w katedrze nie jest związana tylko z teorią a nawet jej
przewagą a wręcz przeciwnie. Do dyspozycji studenta pozostają pracownie, w których proces
badania i kształtowania postawy artystycznej rozpoczyna się od określenia i zweryfikowania
przekonań, emocji, intencji, przyczyn, wizji, inspiracji, pragnień itp. Interdyscyplinarność i intermedialność doświadczeń wynikających z posługiwania się różnymi językami sztuki współczesnej,
sprzyja nabywaniu przez studenta zdolności poznawczych prowadzących do sformułowania autentycznej
propozycji artystycznej.

Kształtowanie postawy twórczej studenta związane jest z osiągnięciem umiejętności określenia
przyczyny realizacji z uwzględnieniem: rozpoznawania własnej indywidualności, formułowania
wypowiedzi artystycznej opartej na doświadczeniu, doboru najwłaściwszego środka wyrazu,
przeprowadzania autoanalizy i krytycznej interpretacji rzeczywistości oraz wyrażania własnego,
artystycznego przesłania. W rezultacie kształcenia student jest w stanie określić i wybrać narzędzia
koherentne z wizją wypowiedzi artystycznej. W katedrze wszystkie pracownie zapewniają możliwość
otrzymania dyplomu licencjackiego i dyplomu magisterskiego.

Skład katedry:
Pracownia Koncepcji Obrazu
Pracownia Komunikacji Intermedialnej
Organizm Intermedialny
Pracownia Koncepcji Artystycznych
Pracownia Kreacji Fotograficznej
Pracownia Zastosowań Fotografii