Katedra Koncepcji Mediów

  • Pracownia Koncepcji Obrazu

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Komunikacji Intermedialnej

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Koncepcji Artystycznych

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Kreacji Fotografii

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)

  • Pracownia Zastosowań Fotografii

dla studentów 3-6 semestru studiów I stopnia (dyplomująca)

dla studentów 1-4 semestru studiów II stopnia (dyplomująca)