Pracownia Tekstu

Prowadzący

mgr Piotr Piwocki

 

Treści programowe nauczania:

Program Pracowni obejmuje formalne i semantyczne znaczenie tekstów oraz znaków pisma wykorzystywanych w ramach sztuk plastycznych. Studenci badają relacje między obrazem a językiem, znakiem typograficznym a wypowiedzią ustną, odkrywają możliwe funkcje (i dysfunkcje) glifów, dźwięków, form pisarskich w sztuce, ale też projektowaniu użytkowym np. reklamie. 

Program przybliża podstawowe zasady typograficzne, współzależność formy, funkcji, czasu, ruchu i przestrzeni, kładąc szczególny nacisk na użycie tekstu w tzw. nowych mediach: internecie, video, aplikacjach czy przestrzeniach kreowanych wirtualnie.

Część ćwiczeń realizowanych jest indywidualnie, a część zespołowo.

Realizowane w pracowni tematy:

Zadaniem ćwiczeń przeprowadzanych w Pracowni jest odkrywanie potencjału tekstu i typografii jako elementu wykorzystywanego w pracach plastycznych, filmowych i performatywnych.

• Studenci tworzą znaki i piktogramy, krótkie formy video, czołówki filmów.

• Badają granice czytelności znaków pisarskich.

• Ingerują typografią w przestrzeń publiczną.

• Łączą tekst z ilustracją/zdjęciem.

• Projektują małe formy internetowe i aplikacje.

• Poznają artystów posługujących się tekstem w pracach fotograficznych, malarskich, animacjach czy street-arcie.