Pracownia Światła i Koloru

Prowadzący

prof. Apoloniusz Węgłowski

Asystent

dr Michał Wielowiejski

 

Treści programowe nauczania:

1. Wprowadzenie do zagadnień z zakresu kontrastu i harmonii barw.

2. Ćwiczenia warsztatowe oparte na obserwacji natury

3. Ćwiczenia technologiczne – wprowadzenie do budowy obrazu

4. Równolegle do pracy praktycznej przywoływana jest historia sztuki, teoria sztuki i jej odkrycia.

Realizowane tematy w pracowni:

Różnorodne tematy realizowane w pracowni mają na celu rozwinięcie widzenia twórczego studenta, przełożenia jego obserwacji rzeczywistości i jej analizy na płaszczyznę obrazu.

W trakcie pracy warsztatowej w pracowni rozwijane są umiejętności manualne i technologiczne, które umożliwią urzeczywistnienie poszukiwań twórczych studenta.

Celem zajęć w Pracowni Światła i Koloru jest nabycie wiedzy na temat światła, barw, formy, przestrzeni, dynamiki, harmonii, kompozycji i kontrastu oraz umiejętności samodzielnej pracy twórczej

Etapy poszczególnych działań wiążą się z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami studenta.

Wystawy i wydarzenia związane z pracownią:

Druk katalogu promującego studentów 2007 r.

IMPULS 11’ Cykl działań artystycznych na Mazowszu: Ciechanów, Petrykozy, Warszawa 2011 r.

„Malarstwo” wystawa studentów w Galerii Kotłownia, Garwolin 2018 r.

Wieloletnie prezentowanie prac studentów w zewnętrznych instytucjach (Asseco, PAIH)

Wystawy końcoworoczne WSM