Pracownia Przestrzeni Rysunku

Prowadząca

dr hab. Anna Panek

 

Treści programowe nauczania:

„Każde potwierdzenie lub zaprzeczenie zbliża cię do przedmiotu, aż w końcu znajdziesz się niejako w jego wnętrzu: kontury przez ciebie narysowane nie stanowią już krawędzi tego, co zobaczyłeś, ale krawędź tego, czy się stałeś” ( John Berger)

Przestrzeń rysunku to badanie nowych możliwości i funkcji rysunku w sztuce współczesnej.

Sprawdzanie na ile rysunek jako narzędzie do bezpośredniej notacji, dokumentacji w zapisie myśli i idei może stać się autonomicznym środkiem wypowiedzi artystycznej.

Zadaniem pracowni jest szukanie nowych cech charakterystycznych dla narracji rysunkowej, poszerzanie przestrzeni, w której może zafunkcjonować.

Studenci w ramach zajęć nabywają i pogłębiają wiedzę oraz umiejętności z zakresu możliwości i znaczenia rysunku. Rozwijają zdolności manualne i wrażliwość na otaczającą je rzeczywistość. Pracują nad stworzeniem własnej, współczesnej formy wypowiedzi.

Realizowane w pracowni tematy:

  • Rysunek jako istotne narzędzie obserwacji i analizy świata

  • Rysunek narracyjny i jego możliwości komunikacji.

  • Rozpoznanie i opisanie skali przestrzeni za pomocą metod rysunkowych.

  • Rozwijanie praktycznych umiejętności i sprawności manualnych w zakresie rysunkowym.

  • Rozumienie rysunku jako zasady konstrukcyjnej.

  • Rysunek jako aktywna forma w przestrzeni, rozszerzenie znaczenia i możliwości rysunku jako autonomicznego języka sztuki.

  • Autorska swoboda w poruszaniu się w różnych przestrzeniach rysunku.

  • Intelektualne podstawy używania danego medium.