Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Sztuki Mediów

Pracownia Przestrzeni Działania Dźwięku