Pracownia Kreacji Fotograficznej

 

Prowadzący

dr hab. Tomasz Myjak

 

Treści programowe nauczania:

Fotografia jest dziwną dyscypliną. Z jednej strony pozwala nam w sposób niesłychanie dokładny odwzorowywać rzeczywistość, zapisywać najmniejsze szczegóły, zachowywać wspomnienia. Z drugiej, jest płytka plastycznie. Potrafi rejestrować tylko to, co jest widzialne i realne. Jest oporna w przekazywaniu emocji, nieczuła na kwestie metafizyczne (choć sama w swojej idei jest metafizyczna). Jest więc doskonałym narzędziem w rękach kronikarza, opowiadacza, narratora ... ale wyjątkowo niewdzięczna dla artysty-kreatora.

Fotografia powstaje zwykle w ułamku sekundy, co czyni ją najszybszym medium sztuki. Pozorna łatwość robienia zdjęć i ich postprodukcji powoduje, że Świat „tonie” w nadprodukcji wszelkiego typu obrazów fotograficznych. Płynna stała się również granica pomiędzy sztuką i nie-sztuką. To prawdziwe wyzwanie dla mnie i moich studentów, aby nasze fotografie niosły sobą taką wartość, która mogłaby konkurować z obrazem malarskim. Obszarem mojego działania jest przede wszystkim forma i poszukiwanie plastyki - wręcz manualności w obrazie fotograficznym z natury skazanym na mechaniczną genezę. Staram się tę fascynację przelać w umysły moich uczniów, co mam nadzieję jest widoczne w ich pracach.

Realizowane w pracowni tematy:

Zadania łączą w sobie ćwiczenia warsztatowe realizowane w pracowni z modelem i tematy, które wymagają czasu, lektury, przeżycia, rozmowy. Studenci zwykle odnoszą się do innych dziedzin sztuki… do poezji, muzyki… czasem filmu. Często zdarza się, że postawiony przed nimi problem rozrasta się lub przeradza w zupełnie inną, osobistą opowieść.

www.facebook.com/groups/553364308804935/