Pracownia Fotografii Społecznej

Prowadzący

dr hab. prof ASP Witold Krassowski

 

Treści programowe nauczania:
Pracownia Fotografii Społecznej, początkowo zwana Pracownią Reportażu Fotograficznego, istnieje od roku 2010. Od roku 2016 prowadzona jest przez Witolda Krassowskiego, a w roku 2018 dołączył do niej Tomáš Rafa. Pracownia działa w obszarze dwóch mediów: obrazu fotograficznego (W.Krassowski) oraz obrazu wideo (T.Rafa).
Działalność prowadzona w pracowni zawsze odnosi się do zjawisk oraz wydarzeń społecznych. Celem jest stworzenie dokumentacji tych zjawisk, zgodnie z zasadami dokumentu foto bądź wideo, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia autora.

Realizowane w pracowni tematy:
Zajęcia w pracowni mają charakter serii ćwiczeń, po których następuje omówienie i komentarz. Tematy w każdym roku zmieniają się w zależności od zjawisk społecznych, lecz zawsze realizują trzy cele:
opanowania technologii foto i wideo, głownie w zakresie techniki pracy w terenie,
rozwinięcie zmysłu obserwacji oraz zaangażowania w problematykę społeczną,
rozwinięcie umiejętności kontaktu z ludźmi.

W późniejszych etapach studenci podejmują własne projekty, wymagające indywidualnego podejścia i prywatnych zainteresowań, zawsze jednak o charakterze społecznym.

Wystawy i wydarzenia związane z pracownią:
W stronę Schulza — wystawa w rocznicę śmierci Bruno Schulza. Zdjęcia powstały podczas pleneru w Drohobyczu. Pokazywana w Warszawie oraz Częstochowie, 2012.