Pracownia Animacji

 

wykładowca:

dr hab. Ewa Ziobrowska, prof. ASP

Program nauczania realizowany przez pracownię przygotowuje studenta do pracy w zawodzie Animatora i umożliwia specjalizowanie się w pokrewnych dyscyplinach wymagających dalszych studiów. Obejmuje naukę warsztatu Animatora, technik stosowanych w Animacji oraz naukę obsługi związanych z tym programów komputerowych.

Studenci po odbytym kursie powinni mieć możliwość realizowania elementarnych koncepcji artystycznych, stosując różne środki wyrazu wpisane w medium Animacji.

Celem podstawowym jest zapoznanie studentów z różnorodnością technik animacyjnych, profesjonalnym warsztatem Animatora, wiedzą praktyczną dotyczącą metod realizacji, historii i rozwoju animacji oraz praktyki związanej z tworzeniem iluzji ruchu, post produkcją (montażem, udźwiękowieniem) i umiejętnością tworzenia dowolnych prezentacji.