Poszerzona Rzeczywistość

Prowadzący

dr Wojciech Bąkowski

 

Treści programowe nauczania:

Pracownia “Poszerzona rzeczywistość” zajmuje się poetyką dzieła wizualnego, audiowizualnego, oraz innych form pojawiających się w polu sztuki współczesnej. 

Na zajęciach omawiane są też muzyczne i literackie utwory studentów. 

Treścią tych rozmów są zagadnienia kompozycji i estetyki w odniesieniu do wszystkich warstw utworów, ze szczególnym naciskiem na ich relacje z dziełami historycznymi oraz wytworami kultury masowej.

Dyskusje wzbogacane są wspólną lekturą rozmaitych tekstów kultury, od poezji po gry komputerowe. Wszystkie rozmowy i działania, takie jak wystawy, występy i pokazy w pracowni, pochodzą z inwencji studentów swobodnie rozwijających własne zainteresowania twórcze. Prowadzący nie oferuje żadnych zadań i tematów.