Podstawy Malarstwa

Prowadzący

mgr Irmina Staś                        mgr Sebastian Krok

 

Treści programowe nauczania:

Program nauczania pracowni Podstaw Malarstwa ma na celu gruntowne przygotowanie studentów do opanowania medium malarskiego w stopniu wystarczającym do samodzielnej wypowiedzi artystycznej. Działania praktyczne oparte są na wiedzy w zakresie techniki i technologii medium, a treści programowe związane ze specyfiką wypowiedzi malarskiej opierają się na wartościach humanistycznych uzasadnionych intelektualnie. Dydaktycy zwracają szczególną uwagę na zagadnienia takie jak:

– Świadoma praca nad pozbyciem się stereotypów.

– Poszukiwanie przestrzeni dla medium malarskiego w kreacjach artystycznych.

– Poszukiwanie indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej.

– Swoboda w poruszaniu się w medium malarskim.

– Poszukiwanie intelektualnego powodu używania medium malarskiego.

Realizowane w pracowni tematy:

Studentki i studenci pracują nad stworzeniem własnej, współczesnej formy wypowiedzi artystycznej realizując tematy takie jak:

– „Wszystko co mnie otacza może być malarstwem”

– „Malarstwo realistyczne własnego oka”.

– „Plenerowe malarstwo meczu piłkarskiego z ekranu telewizyjnego”.

-„Źle”.

-„Mój manifest”.

-„Ja – On Ona – Ja”.