Podstawy Języka Wizualnego

Prowadząca

dr Maryna Tomaszewska

 

Treści programowe nauczania:

Program pracowni bada język wizualny w kontekście przestrzeni współczesnej sztuki, praktyk artystycznych i komunikacji. Wizualność stanowi podstawę wypowiedzi artysty. Projekty i ćwiczenia kierują studentów na myślenie symboliczne, skondensowane, metaforyczne, również na poszukiwania twórcze.

Realizowane w pracowni tematy:

Zajęcia na pierwszym roku mają za zadanie otworzyć studentów na wypowiedzi obrazem tak, aby były one uniwersalne i zrozumiałe. Studenci poprzez proste zadania, bazujące na małych formach wypowiedzi – kolaż, szkic, rysunek, znak graficzny – uczą się, czym jest narracja, linearność, skala, orientacja, proporcja, kompozycja.

Naczelną ideą zajęć jest przygotowanie studentów do pracy na wyższych latach. Kluczowym jest, aby przez dwa semestry nauczyli się podstaw wypowiadania się językiem wizualnym. Wiedza zdobyta na zajęciach jest podwaliną do ich przyszłych projektów, niezależnie od wybranego medium.

Wystawy i wydarzenia związane z pracownią:

Karolina Culture Shop, kuratorka Maryna Tomaszewska, galeria PS2, Belfast, Irlandia Północna - wystawa oraz tygodniowa rezydencja studentów pracowni.

http://www.pssquared.org/projects/karolina-culture-shop-kcs

https://culture.pl/pl/wydarzenie/karolina-culture-shop-w-belfascie