Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Sztuki Mediów

Podstawy Edycji Obrazu Cyfrowego