Zakład Rejestracji i Przetwarzania Obrazu i Dźwięku

Zakład Rejestracji i Przetwarzania Obrazu i Dźwięku

Cele i charakterystyka zakładu
Celem zajęć jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat techniki, technologii oraz programów
komputerowych, których odpowiedni dobór będzie wykorzystany w praktyce przez studentów.
Kurs przedmiotów oferowanych przez Zakład zapewni studentom świadomość użycia odpowiednich
narzędzi i programów do osiągnięcia zamierzonych rezultatów oraz zdobycie specjalistycznych
umiejętności.

Zgodnie ze specjalnościami oferowanymi przez Wydział Sztuki Mediów zdobyte umiejętności
pozwolą na wykonywanie prac o charakterze multimedialnym bądź intermedialnym. Stąd też program
będzie zakładał synchronizację ćwiczeń i zadań dla studentów pomiędzy poszczególnymi
przedmiotami i pracowniami. Cechami proponowanych przez Zakład rozwiązań jest ich interaktywność,
a także zapewnienie przepływu informacji i kompatybilności pomiędzy poszczególnymi elementami
pracy (workflow).

W dalszej edukacji studenci Wydziału Sztuki Mediów mogą z powodzeniem łączyć swoje wykształcenie
artystyczne z nowymi technologiami, które w znaczący sposób wpływają na kształtowanie
się współczesnej kultury audiowizualnej.
Dla studentów, którzy zechcą uzupełnić swą wiedzę i umiejętności Zakład może organizować zajęcia
uzupełniające bądź fakultatywne. Zajęcia prowadzone w ramach Zakładu Rejestracji i
Przetwarzania Obrazu i Dźwięku dedykowane są głównie studentom I roku studiów I stopnia.

Skład zakładu:
Podstawy Fotografii
Scenariusz i Montaż Wideo
Podstawy Edycji Obrazu Cyfrowego
Oświetlenie Planu i Postprodukcja Obrazu Cyfrowego
Dźwięk – Rejestracja i Edycja