Zakład Rejestracji i Przetwarzania Obrazu i Dźwięku

  • Podstawy Fotografii

dla studentów 1-2 semestru studiów I stopnia

  • Scenariusz i Montaż Wideo

dla studentów 1-2 semestru studiów I stopnia

  • Postprodukcja: obraz analogowy 

dla studentów 1-2 semestru studiów I stopnia

  • Oświetlenie Planu i Postprodukcja Obrazu Cyfrowego 

dla studentów 1-2 semestru studiów I stopnia

  • Obraz Cyfrowy Wideo 

dla studentów 3-4 semestru studiów I stopnia

  • Dźwięk – Rejestracja i Edycja 

dla studentów 1-2 semestru studiów I stopnia

  • Kreatywne Wykorzystanie Narzędzi Audiowizualnych 

dla studentów 1 semestru studiów I stopnia

  • Podstawy Edycji Obrazu Cyfrowego 

dla studentów 1-2 semestru studiów I stopnia