Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Organizm Intermedialny

Treści programowe nauczania:

Organizm Intermedialny / autorska praktyka

Przedmiot uzupełniający, obowiązkowy dla II roku studiów I stopnia

Program przedmiotu Organizm Intermedialny koncentruje się na synergicznym wypracowaniu zespołowej lub grupowej formy artystycznego wyrazu w zakresie sztuki intermedialnej.

Tworzymy grupę i bezpieczną przestrzeń, w której podstawą jest otwartość, szczerość, odpowiedzialność, zaufanie i akceptacja.

Praca skupia się na cyklu ćwiczeń, zespołowych lub grupowych z zakresu świadomej obecności, komunikacji interpersonalnej, obserwacji, budowania relacji i połączeń.

Doświadczamy autentycznych pozytywnych i negatywnych emocji, które ujawniają się w naszych wnętrzach poprzez relacje z innymi osobami. Kierujemy uwagę na ciało i używamy go jako nośnika, w którym zapisana jest emocja i ekspresja. Poprzez: rozwijanie percepcji podprogowej, rejestrację automatycznego gestu, tworzenie obrazów graficznych, video-artu, tekstów, kompozycji hałasu uczymy się opanować w sposób podstawowy nieznane dotąd techniki i testujemy obszary pomiędzy nimi. Dajemy sobie wsparcie przy przekraczaniu granic. Rozwijamy pozytywne elementy, które nas łączą.

Organizm Intermedialny zakłada podział na cztery etapy pracy:

1. Poznanie – wprowadzenie

2. Granice i Bezkres – uformowany cykl ćwiczeń zespołowych/grupowych

3. Warsztat – pogłębienie wiedzy o własnej podświadomości, działania manualne i cyfrowe

4. Ostateczna forma – weryfikacja doświadczeń grupy

Organizm Intermedialny jako artystyczne prowadzenie w procesie spełnia w Pracowni Komunikacji Intermedialnej również rolę wspierającą dla grupowych, zespołowych lub indywidualnych realizacji studenckich w tym dyplomowych.

Organizm Intermedialny / Synergia Sztuki