Współczesne Modele Kuratorskie

Prowadząca

mgr Agnieszka Szostakiewicz

 

Treści programowe nauczania:

dla studentów II roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Jak wygląda współczesny art world? Kim są najważniejsi kuratorzy i galerzyści w Warszawie? Ile jest liczących się galerii w stolicy i czym się od siebie różnią? Jaki model funkcjonowania mają? Czy państwowe i prywatne galerie działają tak samo i czy przychodzą do nich ci sami ludzie? Jak powstają współczesne wystawy i czy ten model kuratorstwa różni się jakoś od tego z przeszłości? Kto pracuje przy wystawach i czy model white cube-u ciągle trzyma się mocno? Czy sztukę można pokazać tylko w galerii, a co za tym idzie, czy, żeby zaistnieć artystycznie, trzeba się najpierw gdzieś wystawić? Jak sztuka funkcjonuje w świecie wirtualnym? Celem zajęć, najogólniej mówiąc, jest wyposażenie początkującego artysty w kluczowe informacje na temat tego, w jaki sposób poruszać się w art world-zie. Student będzie mógł wiedzę zaczerpnąć u „źródła” podczas odwiedzania wystaw i spotkań z kuratorami najważniejszych warszawskich galerii, zarówno tych funkcjonujących niezależnie jak i państwowych.