Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej

wykładowca:

prof. Grzegorz Kowalski

 

W pracowni odbywają się rozmowy na tematy pozornie nie związane z przedmiotem, dotyczące spraw ogólnych, artystycznych, politycznych i społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych. Korzystamy z filmów znajdujących się w archiwum pracowni oraz w Internecie.

Wszystkie zadania wykonywane są w realnej przestrzeni pracowni lub w sytuacji zewnętrznej [plenerze]. Narzędziem rejestracji są: aparat fotograficzny i kamera. Narzędziem syntezy są: montaż i elektroniczne przekształcenia obrazu.

Ponieważ wszyscy wykonują zadanie na ten sam temat mogą obserwować różnice w podejściu do tematu i uczyć się na pracach kolegów. Specyficzną cechą Pracowni jest współpraca i współdziałanie dlatego część zadań wykonywana jest przez całą grupę studentów oraz pedagogów.