Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych I

 

Prowadzący
dr hab. Piotr Kopik, prof. Uczelni

Pracownia od 3 do 6 semestru studiów  I stopnia, dyplomująca I stopień

Treści programowe nauczania:

Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych została zainicjowana przez Piotra Kopika w roku akademickim 2017/2018.

Działania realizowane w ramach pracowni dotyczą 3 obszarów:

  • immersji w jakieś formie wirtualnej rzeczywistości,

  • przenikania wirtualnego świata z realnym,

  • refleksji na temat postępującej obecności cyfrowych mediów i wirtualnych systemów.

Realizowane w pracowni tematy:

Tematy realizowane w pracowni, z jednej strony rozwijają umiejętności związane z narzędziami do kreowania cyfrowych przestrzeni, a z drugiej strony mają na celu rozwijanie postaw artystycznych. Praca w środowiskach 3D to punkt wyjścia do szerszego eksplorowania wątków, zjawisk i problemów wynikających z użytkowania współczesnych technik komunikacji i przemieszania rzeczywistości z wirtualnością. Część zajęć polega na indywidualnym realizowaniu zadań, część ma charakter warsztatowy i zespołowy, innym razem dyskusyjny, performatywny bądź wykładowy.

linki:

facebook
instagram