Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych I

 

Prowadzący

dr hab. Piotr Kopik

 

Treści programowe nauczania:

Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych została zainicjowana przez dr Piotra Kopika w roku akademickim 2017/2018.

Działania realizowane w ramach pracowni dotyczą 3 obszarów:

  • immersji w jakieś formie wirtualnej rzeczywistości,

  • przenikania wirtualnego świata z realnym,

  • refleksji na temat postępującej obecności cyfrowych mediów i wirtualnych systemów.

Realizowane w pracowni tematy:

Tematy realizowane w pracowni z jednej strony sprzyjają rozwijaniu konkretnych umiejętności dotyczących programów i technologii, z drugiej strony mają na celu kształtowanie postaw artystycznych.

Po warsztatowych zadaniach, studenci realizują własne projekty, które najczęściej dotyczą różnych wątków, zjawisk i problemów wynikających z użytkowania współczesnych technologii. Podstawowym kontekstem dla twórczego rozwoju studenta jest pole aktualnej sztuki.

Sposób pracy studentów w pracowni jest zróżnicowany. Część zajęć polega na indywidualnym realizowaniu zadań, część ma charakter warsztatowy i zespołowy, innym razem dyskusyjny, performatywny bądź wykładowy.

Zajęcia odbywają się przede wszystkim w sali 12, która jest wyposażona w technologię MoCap, służącą do przechwytywania ruchu i pracy z animacją 3D. Sala jest także dedykowana do pracy z technologią VR i wyposażona w 5 wysokowydajnych stanowisk komputerowych, na których używane jest oprogramowanie służące do pracy z 3D, a także z grafiką i postprodukcją.

Wystawy i wydarzenia związane z pracownią:

”Wychodząc od działania” performance grupowy, autorka Maria Stokłosa, listopad 2017

”Dawid Radziszewski”, wystawa prac studentów, galeria Arman Galstyan, maj 2018

"Virtual Occurrences", prezentacja wybranych prac studentów online, Austriackie Forum Kultury, marzec, 2020

"Przybysz - WeTransfer",  wydarzenie online z linkiem do aplikacji, praca grupowa, maj 2020

wystawy końcoworoczne WSM

 

linki:

https://www.facebook.com/3dizdarzeniawirtualne/

https://www.instagram.com/3dzw1/