Oświetlenie Planu i Postprodukcja Obrazu Cyfrowego

Prowadzący

dr Piotr Kucia

 

Treści programowe nauczania:

Oświetlenie Planu i Postprodukcja Obrazu Cyfrowego

Obraz Cyfrowy Wideo

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej realizacji zdań twórczych z wykorzystaniem fotografii cyfrowej oraz wideo. Studenci zdobywają umiejętność opowiadania historii w kilku ujęciach, zapoznają się z możliwościami oświetlenia planu zdjęciowego. Ćwiczenia warsztatowe wpływają na doskonalenie umiejętności studenta w praktycznym zastosowaniu lamp filmowych, aparatów cyfrowych i kamer wideo do przekazania własnych treści poprzez wykreowany obraz statyczny i ruchomy.

Zajęcia mają na celu naukę świadomości i umiejętności studenta w zakresie korzystania z narzędzi audiowizualnych w zakresie realizacji własnego zamysłu artystycznego. Studenci uczą się także dobierania odpowiednich środków i narzędzi do jak najlepszego oddania idei utworu. Ważnym elementem zajęć jest wypracowanie umiejętności pracy zespołowej.

Realizowane w pracowni tematy:

Fotograficzne: "Biel", "Szarość", Czerń", Praca video 30 sek. "24h",

Wydarzenia związane z zajęciami:

Organizowane co roku warsztaty filmowe, które są realizowane poza harmonogramem zajęć i są kierowane do wszystkich studentów ASP w Warszawie