Dyplomy

Dokumentacje dyplomów obronionych w czerwcu 2021

____________________________

licencjackie/ niestacjonarne

____________________________

Adamska Julia / wyróżnienie rektorskie

____________________________

Guliński Adam

____________________________

Połaniewicz Zofia

____________________________

Kubik Kamil

____________________________

Mastalerz Maria

____________________________

Nowakowska Anna / wyróżnienie dziekańskie

____________________________

Kruszka Rafał / wyróżnienie dziekańskie

____________________________

Rybiński Aleksander / wyróżnienie dziekańskie

____________________________

Truszczyńska Natalia

____________________________

licencjackie / stacjonarne

____________________________

Ba Kadidia / wyróżnienie dziekańskie

____________________________

Bury Joanna / wyróżnienie dziekańskie

____________________________

Brzezińska Paulina

____________________________

Borowa Agata Aurel Aurelia / wyróżnienie rektorskie

____________________________

Czuba Natalia

____________________________

Fischer Krzysztof

____________________________

Ginda Martyna

____________________________

Grabowska Karolina / wyróżnienie rektorskie

____________________________

Grodecki Piotr

____________________________

Hanc Zuzanna

____________________________

Jacko Magdalena

____________________________

Kaczmarek Marta

____________________________

Kaźmierczak Sonia / wyróżnienie dziekańskie

____________________________

Kosiewicz Adam

____________________________

Klikowicz Joanna

____________________________

Nowocień Halina

____________________________

Napiórkowska Maria

____________________________

Podborączyńska Julia

____________________________

Smolicz Monika

____________________________

Zacharski Karo / wyróżnienie rektorskie

____________________________


magisterskie / stacjonarne

____________________________

 Bochenek Zuzanna

____________________________

Grądziel Luiza

____________________________

Horbów Łukasz

____________________________

Jankojć-Szafran Anna

____________________________

Jędrzejewska-Szmek Krystyna

____________________________

Kamarova Paulina / wyróżnienie dziekańskie

____________________________

Siwek Adam / wyróżnienie dziekańskie

____________________________

Seremak Piotr

____________________________

Niedzielska Paulina / wyróżnienie dziekańskie

____________________________

Olejarczyk Anna

____________________________

Rudko Agata

____________________________

Strenger Nikola

____________________________

Wińczyk Julianna / wyróżnienie rektorskie

____________________________


magisterskie / niestacjonarne

____________________________

Adamska Agata

____________________________

Olejnik Paweł

____________________________

Majchrowska Aldona

____________________________

Uprzejmie informujemy, że ze względu na wynikające z przepisów prawa obowiązki w zakresie kontroli, przebieg egzaminów dyplomowych jest rejestrowany. W związku z powyższym prosimy gości o wyłączenie kamery oraz dźwięku – aby nie było możliwości nagrywania wizerunku. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości nagrywania przez inne osoby. Jedynym podmiotem upoważnionym do rejestracji przebiegu egzaminów dyplomowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Jakiekolwiek publiczne wykorzystywanie nagrań bez zgody ASP w Warszawie, może skutkować naruszeniem praw autorskich, praw do ochrony wizerunku i w konsekwencji sankcjami przewidzianymi przez prawo za ich naruszenie a także stanowić naruszenie dóbr osobistych pracowników ASP w Warszawie.