Dyplomy

Obrony magisterskie / stacjonarne

____________________________

piątek, 18 czerwca 2021

____________________________

Niedzielska Paulina, godz. 9.00

____________________________

Rudko Agata, godz. 10.00

____________________________

Strenger Nikola, godz. 11.00

____________________________

Wińczyk Julianna, godz. 12.00

____________________________

Archiwalne czerwcowe obrony

____________________________

 Bochenek Zuzanna

____________________________

Jędrzejewska-Szmek Krystyna

____________________________

Kamarova Paulina

____________________________

Siwek Adam

____________________________

Seremak Piotr

____________________________

Uprzejmie informujemy, że ze względu na wynikające z przepisów prawa obowiązki w zakresie kontroli, przebieg egzaminów dyplomowych jest rejestrowany. W związku z powyższym prosimy gości o wyłączenie kamery oraz dźwięku – aby nie było możliwości nagrywania wizerunku. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości nagrywania przez inne osoby. Jedynym podmiotem upoważnionym do rejestracji przebiegu egzaminów dyplomowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Jakiekolwiek publiczne wykorzystywanie nagrań bez zgody ASP w Warszawie, może skutkować naruszeniem praw autorskich, praw do ochrony wizerunku i w konsekwencji sankcjami przewidzianymi przez prawo za ich naruszenie a także stanowić naruszenie dóbr osobistych pracowników ASP w Warszawie.