Dyplomy

6 listopada 2020 / niestacjonarne

godz. 10.00 / Filonowicz Piotr

_____________________________

Kolejne terminy obron prac dyplomowych: luty 2021

Część obron odbywać się będzie online poprzez aplikację Google Meet. Przy nazwisku dyplomantki/dyplomanta zostanie podany link do spotkania online oraz do dokumentacji online.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na wynikające z przepisów prawa obowiązki w zakresie kontroli, przebieg egzaminów dyplomowych jest rejestrowany. W związku z powyższym prosimy o wyłączenie opcji kamery oraz dźwięku – aby nie było możliwości nagrywania wizerunku. Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości nagrywania przez inne osoby. Jedynym podmiotem upoważnionym do rejestracji przebiegu egzaminów dyplomowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Jakiekolwiek publiczne wykorzystywanie bez zgody ASP w Warszawie nagrań może skutkować naruszeniem praw autorskich i w konsekwencji sankcjami przewidzianymi przez prawo za ich naruszenie a także stanowić naruszenie dóbr osobistych pracowników ASP w Warszawie.