dr Ewa Bobrowska

Prowadzi Idee Filozoficzne z Elementami Estetyki
                Współczesną Sztukę Nowych Mediów a Kontekst Amerykański

Artystka wizualna, dr filozofii, estetyczka, anglistka. Absolwentka szkoły średniej w Kalifornii Corona del Mar High School. Ukończyła Wydział Grafiki ASP W Warszawie z wyróżnieniem rektorskim (dyplom pod kierunkiem prof. M. Wasilewskiego) oraz Wydział Anglistyki UW. Stopień naukowy doktora uzyskała w Instytucie Filozofii UW (promotorem jej pracy doktorskiej była prof. Iwona Lorenc). Odbyła staż postdoktorski (postdoc) na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Pracuje jako adiunkt na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie.

Jej prace artystyczne wystawiane były między innymi w Zachęcie, Trafo w Szczecinie, CSW, Fordham University w Nowym Jorku czy Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine.

W latach 2014-2019 była kierownikiem grantu naukowego Nowa Humanistyka w badaniach Uniwersytetu Kalifornijskiego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Dwukrotnie otrzymała stypendium twórcze ZAIKSu.

Zajmuje się filozofią oraz sztuką współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem myśli J. Derridy, J.-F. Lyotarda, J.-L. Nancyego. Autorka monografii Parateoria. Kalifornijska Szkoła z Irvine (2013) i redaktorka naczelna antologii Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni.Kalifornijska teoria krytyczna (2019).

http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/lyotard-derrida-hillis-miller-i-inni-kalifornijska-teoria-krytyczna?vid=2

Niebawem w wydawnictwie Peter Lang ukaże się jej książka UCI Critical Theory and Contemporary Art Practice: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Bruce Nauman, and Others with a Prologue by Georges Van Den Abbeele.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Estetyki i Athens Institute for Education & Research.