WYBORY 2016

Dziekanem Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie na kadencję 2016-2020 został

dr hab. Prot Jarnuszkiewicz prof. ASP

 

Funkcję Prodziekanów Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie objęli:

Prodziekan ds. dydaktycznych i naukowych – dr Izabela Maciusowicz

Prodziekan ds. studenckich – dr hab. Paweł Susid

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych – dr Katarzyna Stanny

 

Przedstawicielami Wydziału Sztuki Mediów do Senatu ASP w Warszawie na kadencję 2016-2020 zostali:

dr hab. Prot Jarnuszkiewicz prof. ASP

prof. Mirosław Bałka

prof. Sławomir Ratajski

dr Monika Murawska