Wprowadzenie do egzaminu wstępnego – Kompozycja Przestrzenna