Struktura Pracowni i Przedmiotów

Studia Stacjonarne

Katedra Badań Mediów

Pracownia Podstaw Wizualnych:

Pracownia Rejestracji i Edycji Dźwięku:

Pracownia Fotografii Społecznej
Pracownia Dokumentu Wideo
Dokument Wideo
Pracownia Obrazowania dla Mediów

Katedra Koncepcji Mediów

Pracownia Koncepcji Obrazu
Przestrzeń Rysunku i Malarstwa
Pracownia Komunikacji Intermedialnej
Pracownia Koncepcji Artystycznych
Działania Performatywne
Domena Publiczna
Pracownia Kreacji Fotograficznej
Pracownia Zastosowań Fotografii

Katedra Działań Mediów

Pracownia Alternatywnego Obrazowania
Pracownia Relacji Wizualnych
Pracownia Obiektu Malarskiego
Przestrzeń Rysunku i Malarstwa
Działania Performatywne

Katedra Przestrzeni Wirtualnej Mediów

Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych I
3D i Zdarzenia Wirtualne I
Poetyka
Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II
Modelowanie 3D
Pracownia Animacji
Animacja
Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej
Pracownia Tekstu Eksperymentalnego

Przedmioty Teoretyczne

Antropologia Obrazu
Fotografia Wobec Intermedialności
Historia Fotografii
Obrazy i Media. Widzialność a Wizualność w Sztuce
Słownik Sztuki Współczesnej i Nowoczesnej
Wprowadzenie do współczesnych modeli kuratorskich
Współczesne modele kuratorskie

 

Studia Niestacjonarne

Studia I stopnia

Podstawy Inscenizacji
Podstawy Języka Wizualnego
Modelowanie 3D
Struktury Wizualne
Podstawy Fotografii Tradycyjnej i Cyfrowej
Oświetlenie Planu i Postprodukcja Obrazu Cyfrowego
Animacja
Tekst w Przestrzeni Wirtualnej
Dźwięk - Rejestracja i Edycja
Warsztaty z Programów 2D
Historia Fotografii, część I i II
Słownik Sztuki Współczesnej
Historia Sztuki
Język Angielski
Scenariusz Wideo - Podstawy
Podstawy Rysunku
Scenariusz Wideo
Podstawy Malarstwa
Rynek Sztuki
Historia Powszechna w Sztuce
Kreacja Artystyczna
Manipulacje Czasoprzestrzenne
Pracownia Komunikacji Intermedialnej
Pracownia Fotografii Społecznej
Pracownia Obrazowania dla Mediów
Pracownia Relacji Czasoprzestrzennych
Pracownia Kreacji Fotograficznej
Art Branding

Studia II stopnia

Pracownia Komunikacji Intermedialnej
Pracownia Fotografii Społecznej
Pracownia Koncepcji Obrazu
Pracownia Relacji Wizualnych
Pracownia Zastosowań Fotografii
Światło i Kolor
3D i Zdarzenia Wirtualne I
Wprowadzenie do Nauki o Mediach
Nauka o Mediach
Historia Fotografii
Sztuka Filmu i Sztuka Wideo
Język Angielski
Antropologia Obrazu
Filozoficzne Podstawy Sztuki Mediów
Współczesne Modele Kuratorskie
Seminarium z Opiekunem Teoretycznej Pracy Dyplomowej