Słownik Sztuki Współczesnej

Prowadzący

mgr Adam Trwoga

 

Treści programowe nauczania:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sproblematyzowaną wiedzą na temat obszaru sztuki XX i XXI wieku, poszerzoną o zagadnienia powiązane z szeroko rozumianą kulturą wizualną. Podczas wykładu przedstawione zostaną zmiany statusu, funkcji i roli artysty oraz dzieła sztuki w świecie współczesnym. Celem zajęć jest także dyskusja nad związkami między słowem a obrazem na przykładzie wybranych fenomenów artystycznych od rozmaitych form współczesnego malarstwa do sztuki partycypacyjnej.