Słownik Sztuki Współczesnej

Prowadząca

dr hab. Monika Murawska

 

Treści programowe nauczania:

Staram się przekazać studentom umiejętność posługiwania się adekwatnymi narzędziami pojęciowymi w celu analizy nie tylko poszczególnych dzieł sztuki, ale także złożonych zjawisk kultury. W trakcie zajęć niezwykle ważna jest dla mnie dyskusja, która pozwala wypracować krytyczną postawę i zainteresowanie różnorodnością współczesnego świata kultury, w którym obrazy różnych artystów pojawiają się w projektach kreatorów mody, a analiza społeczna wiąże się z analizą seriali telewizyjnych, wysublimowana i transkulturowa sztuka przeplata się z etnocentryczną wizją świata artystów odwołujących się do swoich społeczno-geograficznych korzeni. Dyskusje na temat tekstów i dzieł sztuki, które ujawniają te napięcia pozwalają moim studentom (i mnie samej), dzięki Sokratejskiej majeutyce, lepiej poznać nie tylko kulturę, w której jesteśmy zanurzeni, ale siebie samych.