Scenariusz i Montaż Wideo

Prowadząca

dr Anna Wolska

 

Treści programowe nauczania:

Zajęcia z przedmiotu scenariusz oraz montaż wideo obejmują wiedzę potrzebną przy formułowaniu wypowiedzi wizualnej w formie narracyjnej, wideo artu, dokumentu i animacji. Tak szeroka formuła zajęć pozwala studentom zapoznać się zarówno z klasyczną konstrukcją narracji i budowy postaci protagonisty, jak i wykorzystywaniem zdobytej wiedzy do innych form wizualnych. W pierwszym etapie studenci przygotowują pakiety (log line, treatment, scenariusz, drabinka, zarys pomysłu na scenografię, moodboard oraz storyboard) dotyczące zadania filmowego („rodzina przy stole”, „pustka”, „granica”, „dwadzieścia pięć ujęć”, światło).

W drugim etapie studenci poznają zagadnienia dotyczące wpływu montażu na odbiór wizualny pracy - rytmu montażu, zachowanie dramaturgii (jej zwiększenie lub osłabienie), logika przekazu wizualnego, typy montażu (linearny, równoległy, ciągły oraz typy cięć i łączeń), jak również możliwości kadrowania obrazu i ich wpływ na psychologiczny odbiór dzieła.