Scenariusz i Montaż Wideo

Prowadząca

mgr Ewa Łuczak

 

Treści programowe nauczania:

Na zajęciach studenci poznają podstawowe kategorie z zakresu teorii scenariopisarstwa, takie jak: pomysł, bohater, struktura, scena, dialogi, format, punkty zwrotne, prowadzenie narracji; oraz podstawowe pojęcia z zakresu montażu filmowego, takie jak: ujęcie, scena, sekwencja, ruch
obiektu, ruch kamery, cięcia w ruchu, rytm i tempo, dialogi, montaż dramaturgiczny, montaż skojarzeniowy, interpunkcja filmowa, dźwięk w filmie. Zapoznają się również z zasadami realizacji nagarnia filmowego oraz z techniczną stroną montażu i pracy w programie do montażu filmowego;
poznają formaty plików, podstawowe pojęcia, takie jak: jakość obrazu, klatkaż, przejścia i przenikania, praca na klatkach kluczowych, praca na warstwach; uczą się metodologii pracy – logowania i opisu materiału, pracy ze scenopisem. Spotkania mają charakter warsztatowy, studenci realizują zadnia indywidualne i zespołowe.

Realizowane w pracowni tematy:

scenariusz lub scenariusz i realizacja etiudy wideo