Rynek Sztuki

Prowadząca

mgr Kama Zboralska

 

Treści programowe nauczania:

Zajęcia mają przybliżyć mechanizmy działania wciąż raczkującego polskiego rynku sztuki. W teorii i praktyce. M.in. omówienie liczących się targów sztuki, Kompasu Sztuki i Kompasu Młodej Sztuki, które są świetną podpowiedzią także dla samych artystów; przeprowadzenie analizy rynku galeryjnego, która pozwoli wybrać w przyszłości miejsca najbardziej odpowiednie do uprawianej sztuki. Przewidziane są też: spotkania z właścicielami galerii, dzięki którym studenci mają możliwość bezpośredniego nawiązania kontaktów oraz obejrzenia aukcji sztuki współczesnej i nowoczesnej, co daje praktyczną wiedzę na temat rynku aukcyjnego. Podobnie zresztą jak udział w zajęciach uznanych artystów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. Co może być największą pułapką na początku drogi zawodowej…