Pracownia Warsztaty 2D

Prowadzący

Bożydar Grozdew

Treści programowe nauczania:

Warsztaty 2D to zajęcia zarówno praktyczne jak i teoretyczne, gdzie proces edukacji polega na wprowadzeniu w ogólne zagadnienia animacji dwuwymiarowej, poznawaniu możliwości kształtowania obrazu ruchomego oraz funkcji programów do obróbki cyfrowej. Studenci uczą się myślenia koncepcyjnego, semiotyki obrazu, umiejętności budowania przekazu oraz kształtowania własnej kreacji z wykorzystaniem potencjału ruchu i narracji.

Film, animacja, plakat czy reklama używają metafor i należą do przekazów emocjonalnych, budują z odbiorcą więź a także pobudzają wyobraźnię. Istotą kształcenia pracowni jest umiejętność posługiwania się dostępnymi narzędziami, programami ale także poszukiwanie własnych metod obrazowania w zakresie animacji dwuwymiarowej, jako środków wyrazu twórczego. Kreatywna forma plastyczna, wyobraźnia przestrzenna, zasady percepcji czy też idea scenariusza to istotne pojęcia warsztatu wizualnego. Z drugiej zaś strony klatki kluczowe, krzywa Béziera, maski, oś czasu czy interpolacja to bardzo praktyczne zagadnienia niezbędne do realizacji ruchomego obrazu cyfrowego. Wszystkie te współistniejące i współzależne elementy stanowią o sprawności a także kunszcie w posługiwaniu się komunikatem wizualnym młodych twórców.

Realizowane w pracowni tematy:

W ramach zajęć przewidziane są warsztaty i ćwiczenia mające na celu poznanie i przyswojenie metod procesu twórczego oraz konkretnych umiejętności. Jednocześnie prowadzone są wykłady, konwersatoria a także indywidualne projekty w oparciu o poznane już techniki i narzędzia.
Studenci realizują zapętlone obrazy GIF oraz krótkie formy animacji poklatkowej i interpolowanej w technice dwuwymiarowej. Są one praktycznym szkoleniem umiejętności oraz poszukiwaniem własnego, indywidualnego języka kreacji artystycznej. Uczą umiejętności formułowania przekazu czerpiąc z nieograniczonych możliwości kształtowania animacji, gdzie rzeczywistość jest zależna jedynie od potencjału twórczego i wyobraźni a kluczem zawsze pozostaje pomysł.