Pracownia Technik Fotografii

Autorski program nauczania zakłada stopniowe i konsekwentne poszerzanie wiedzy studenta o kolejne możliwości warsztatowe zgodne ze stopniem ich złożoności. Takie założenie pozwala na rosnące uruchamianie własnej kreatywności i wcześniej zdobytej wiedzy. Praca zespołowa nad wybranym projektem tworzy nowe doświadczenia poruszania się w obrębie medium fotografii i sztuk wizualnych ale też działań na styku innych obszarów sztuki.

Zakończeniem pierwszego etapu nauki powinna być samodzielnie zrealizowana praca licencjacka