Pracownia Sztuki Operatorskiej

Wykładowca:

prof. Andrzej J. Jaroszewicz

 

Realizacja programu ma umożliwić nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu posługiwania się językiem filmowym i użyciem narzędzi służących do jego formułowania.

Program nauczania ma na celu:

  • przedstawienie podstawowych problemów związanych z powstawaniem utworu audiowizualnego i nauczenie studentów rozwiązywania ich w praktyce
  • przyswojenie wiedzy z dziedziny: fizjologia i psychologia widzenia, optyka fotograficzna, teoria i praktyka powstawania obrazu filmowego i wideo, metody projekcji itp.

  • Położony będzie nacisk na prace koncepcyjne przed rozpoczęciem zajęć, przygotowanie projektu oraz jego realizację.