Pracownia Sztuki Domeny Publicznej

Celem pracowni jest kreacja artystycznej i intelektualnej sfery wymiany myśli, dyskusji i prezentacji; należy ją postrzegać jako laboratorium twórcze będące bazą artystycznych i intelektualnych poszukiwań.

Celem pracy dydaktycznej prowadzonej w Pracowni Sztuki Domeny Publicznej jest kształtowanie artystycznej postawy studentów jako samodzielnych świadomych społeczno-estetycznych inspiratorów i współanimatorów dynamicznej Domeny Publicznej, działających na rzecz demokracji.

Istotne dla kształtowania sylwetki twórczej studenta Pracowni Sztuki Domeny Publicznej jest wzbogacanie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie zdolności krytycznych, kreacyjnych, koncepcyjnych i analitycznych znajdujących zastosowanie w autorskiej pracy nad projektami kształtującymi domenę publiczną.

W przypadku dyplomantów spotkania poświęcone są pracy indywidualnej ze studentem zmierzającej do przygotowania pracy licencjackiej.