Pracownia Relacji Wizualnych

Prowadzący

prof. Prot Jarnuszkiewicz

dr Piotr Kucia

Asystentka

mgr Agata Witczak

 

Treści programowe nauczania:

Pracownia Relacji Wizualnych jest miejscem dyskusji o wideo i fotografii, jako o mediach artystycznej ekspresji.

Jest przestrzenią rozwoju myśli, gdzie dominuje przekonanie, że bycie twórcą współcześnie to nie tylko techniczne umiejętności, ale przede wszystkim sposób refleksji, będącej efektem analizy rzeczywistości i emocji towarzyszących temu postrzeganiu.

Prowadząc pracownię proponuję rozumienie twórczości, jako stanu umysłu, jako gotowości do dialogu, jako narzędzia rozbudzania świadomości i formy nawiązywania kontaktu z otaczającą rzeczywistością poprzez powrót do studiowania otoczenia. Także jako sposób postrzegania i analizowania zaobserwowanych w niej reguł.

Forma wideo, jak i fotografia, przez swoją analityczność i konieczność unikania tautologii, grożącej w wypadku zbyt dosłownego odwzorowywania świata, czy zbyt czytelnego przekazu, ćwiczy wrażliwość postrzegania, emocjonalność odbioru i umysł w formułowaniu refleksji.

Jest medium specyficznym; aby coś zostało zarejestrowane musi wcześniej zaistnieć przed obiektywem. Musimy przez pewien czas współistnieć z obiektem w przestrzeni rzeczywistej.

To właśnie ów mimetyzm sprawia, że są to doskonałe narzędzia do „stawiania pytań o świat”.

Realizowane w pracowni tematy:

Pracy w tym kierunku i kształcenia takich właśnie umiejętności oczekuję od swoich studentów: analizy śladów, świadectw, świadomej obecności w rzeczywistości, którą zamieszkują. Indywidualnego postrzegania i interpretacji tych przestrzeni. Akomodowania siebie do świata i świata do swoich emocji. Stałego otwarcia się na wszelkie bodźce i refleksje rodzące się w kontekście znanych i pozornie rozpoznanych obiektów i celów ich obecności oraz funkcji w naszym świecie.

Myślę, że stanowi to gwarancję dynamiki i dialogu, który w dzisiejszym świecie wizualnym jest jedyną drogą do indywidualności.

To wspaniała szansa, której wspólnie doświadczamy.

Wystawy i wydarzenia związane z pracownią:

prw-asp.com

prw.asp@gmail.com

@visualrelationsstudio

www.facebook.com/pracowniarelacjiwizualnych.visualrelationsstudio/

Osiągnięcia studentów:

Najlepszy dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:

2017 - Magdalena Morawik

2016 - Wiktoria Wojciechowska

2014 - Marta Mielcarek

2013 - Yulia Kryvich

Agnieszka Mastalerz - wyróżnienie w konkursie Artystyczna Podróż Hestii 2017

Olga Kowalska - 1 miejsce w konkursie Artystyczna Podróż Hestii 2016