Pracownia Przestrzeni Malarskiej

prof. Leon Tarasewicz

mgr Sebastian Krok

Program nauczania ma na celu stopniowe i gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnej wypowiedzi w ramach medium malarskiego. Działania praktyczne powinny być oparte na wiedzy w zakresie techniki i technologii medium. Ponadto zagadnienia związane ze specyfiką wypowiedzi malarskiej powinny być oparte na wartościach humanistycznych uzasadnionych intelektualnie. Wykreowany końcowy obraz powinien przekazywać osobistą, indywidualną jakość.

Zwieńczeniem prac wspartych wiedzą naukowo – praktyczną, zdobytą na zajęciach powinna być praca dyplomowa.