Pracownia Przestrzeni Malarskiej

Prowadzący

prof. Leon Tarasewicz

Asystent

mgr Sebastian Krok

 

Treści programowe nauczania :

W Pracowni Przestrzeni Malarskiej przygotowujemy studentów do odnalezienia indywidualnego języka artystycznego, skłaniając ich do świadomej pracy nad pozbywaniem się stereotypów.

Wspólnie poszukujemy przestrzeni dla medium malarskiego w kreacjach artystycznych.

Praca w Pracowni polega na wykładach wprowadzających do tematów, które indywidualnie realizowane są przez studentów. W ramach cotygodniowych dyskusji dydaktycznych połączonych ze wspólną korektą wykonanych prac kształtowane są elementarne podstawy wyrazu, którymi posługuje się student w pracy z szeroko rozumianym medium malarskim. Po jednym semestrze edukacji związanej z realizacją tematów, ćwiczeń stanowiących intelektualne i warsztatowe wyzwanie, stwarzane jest pole do osobistej kreacji artystycznej, co umożliwia studentom znalezienie własnej współczesnej formy wypowiedzi.