Pracownia Przestrzeni Malarskiej

Wykładowca:

dr hab. Paweł Susid

Asystent:

dr Anna Panek

 

Cel zajęć:

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności wyrażania własnych poglądów za pomocą środków malarskich oraz umiejętności zinterpretowania własnego dzieła plastycznego.

Wymagania wstępne:

1. Zdany egzamin wstępny na I rok.

2. Zaliczony pozytywnie obowiązkowy przegląd komisyjny po pierwszym roku studiów (II rok).

Wymagania końcowe:

1. Zdany egzamin końcowy po III roku studiów licencjacki, dotyczący zajęć praktycznych.

2. Napisanie, wykonanie praktyczne, upublicznienie i obronienie pracy licencjackiej.

Kryteria oceny:

  1. Ocena poziomu artystycznego i technicznego wykonania prac malarskich.

  2. Ocena stopnia zaangażowania w realizację indywidualnego programu.

  3. Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania dotyczących specjalizacji
    w kontekście interdyscyplinarnego kształcenia. (wykłady, konwersatoria) .

  4. Ocena poziomu publicznej prezentacji kreacji malarskich.

Kod przedmiotu: SM/S/1/PM/03

Rok

I

II

III

I (IIo)

II (IIo)

Semestr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Punkty ECTS

3

3

5

5

5

5

       

Ilość godzin

w semestrze

30

30

45

45

45

45

       

Rodzaj zaliczenia

egz

egz

egz

egz

egz

egz

       

Legenda

zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny