Pracownia Obrazowania dla Mediów

 

Prowadząca

dr Katarzyna Stanny

 

Treści programowe nauczania:

Pracownię Obrazowania dla Mediów na Wydziale Sztuki Mediów ASP prowadzę dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Jest ona swoistą kontynuacją pracowni stworzonej przez prof. Szaybo, w której fotografia, grafika i myślenie uzupełniały się nawzajem. Biorąc pod uwagę, iż wydział ma charakter multimedialny oraz intermedialny, realizację zadań rozszerzyłam o obszary z zakresu obrazu ruchomego, czyli popularne w mediach społecznościowych GIF-y i krótkie spoty. Za wielką wartość uważam nawiązanie współpracy pomiędzy Pracownią a instytucjami takimi jak PAN, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku czy Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi. Dzięki temu studenci mogą zdobywać bezcenne doświadczenie zawodowe, realizując zlecenia dla tych instytucji. W ten sposób budują swoje portfolio i uczą się umiejętności prezentacji. Otwierają się nie tylko intelektualnie, ale też marketingowo.

Miałam szczęście być asystentką wybitnych profesorów: Rosława Szaybo i Janusza Stannego, których pracownie były zawsze pełne studentów. Również i mnie cieszy, że studenci chętnie uczestniczą w moich zajęciach i z pasją, często w sposób zaskakujący odpowiadają twórczo na zadane im tematy. Myślę, że największym sukcesem relacji mistrz-uczeń jest satysfakcja ze wspólnie realizowanych prac. Dydaktyk powinien zawsze pozytywnie inspirować i szukać tego, co wartościowe w pracy studentów, być otwartym na młodsze pokolenia i pomagać im odnaleźć w sobie to, co jest dla nich najbardziej charakterystyczne i indywidualne.

Realizowane w pracowni tematy:

Istotą realizacji prowadzonej przeze mnie Pracowni Obrazowania dla Mediów jest odnajdywanie metod oraz poszukiwanie środków artystycznych w ramach łączenia wielości dostępnych mediów przekazu artystycznego. Przenikanie się technik tradycyjnych, analogowych z najnowocześniejszymi metodami obróbki cyfrowej oraz pogłębianie świadomości twórczej i sposobów kreacji artystycznej w obrębie obrazowania intermedialnego. W wyniku pracy ze studentami, wszystkie realizowane w ramach pracowni tematy istnieją w instytucjach lub wydarzeniach publicznych. Są prezentowane zewnętrznie i publikowane a studenci mają możliwość zaistnienia na rynku, co ułatwia im podejmowanie przyszłej pracy.

Pracownia Obrazowania dla Mediów od roku 2014 stale współpracuje z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk czego efektami są coroczne publikacje prac w czasopiśmie „Napis” oraz towarzyszące konferencjom wystawy np. praca licencjacka studentki Pauliny Stawskiej prezentowana była podczas konferencji na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach. Współpracowaliśmy również z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym; w konkursie na plakat „Fundata Anno 2005”, wykonanych z okazji 10. rocznicy powstania Oddziału Dom Kuncewiczów nagrody zdobyli studenci: I miejsce: Marta Bystroń, II miejsce ex aequo: Rafał Chobot i Stanisław Klucznik, III miejsce: Magdalena Wieczorek, wyróżnienie: Katarzyna Boniecka. W dniach 25.04 – 30.09 2015 r. w Domu Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym prezentowana była wystawa projektów, która włączona została w program IX Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Współpracowaliśmy także z: Agencją Reklamową Cztery Czwarte Brand Design; projekt graficzno-marketingowy oraz staż w agencji wygrała studentka Ania Łukasiewicz, Qchnią Artystyczną Marty Gessler; temat „Jeść” znaleźć można w Magazynie QA (nr 1/LATO 2015) a prace prezentowane były podczas Targów Książki Kulinarnej w CSW Zamek Ujazdowski w lipcu 2015 r.

Zdobyliśmy nagrody: II Nagroda dla Pauliny Stawskiej za pracę „Suwak” w konkursie „Mowa nienawiści – wykluczam wykluczanie”, ŻIH, 2014 r. oraz II Nagrodę ex aequo dla Flavii Rodrigues i Sylwii Jagielskiej za projekt neonu Kina Czary, 2015 r.

Stale współpracujemy z Międzynarodowym Festiwalem Ignacego Jana Paderewskiego

i Fundacją Ave Arte oraz Międzynarodowym Jazzowym Konkursem Skrzypcowym im. Zbigniewa Seiferta i Fundacją im. Zbigniewa Seiferta a także Muzeum Ziemi PAN.

Realizowaliśmy projekty dla Bukovina Terma Hotel Spa, Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Muzeum Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym, kawiarni muzycznej Nowy Świat Muzyki, Domoteki oraz Holiday Inn Warszaw City. W wyniku obrad jury w konkursie Holiday Inn, zostało wyłonionych ośmiu zwycięzców konkursu, którymi zostali studenci Pracowni Obrazowania dla Mediów.

Wystawy i wydarzenia związane z pracownią:

  • „Fundata Anno 2005”, wystawa plakatów wykonanych z okazji 10. rocznicy powstania Oddziału Dom Kuncewiczów, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, wystawa została włączona w IX Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 2015 r.
  • „Jeść”, wystawa plakatów zaprojektowanych do Magazynu QA Marty Gessler (nr 1/LATO 2015) prezentowanych podczas Targów Książki Kulinarnej w CSW Zamek Ujazdowski w lipcu 2015 r.
  • Wystawa zbiorowa studentów Pracowni Projektowania Intermedialnego,Galeria (-1) Centrum Olimpijskie im. J.P.II Wybrzeże Gdyńskie 4, lipiec 2015 r.;
  • Wystawa plakatów wykonanych na Międzynarodowy Jazzowy Konkurs skrzypcowy im. Zbigniewa Seiferta jaki odbył się w dniach 24-27 sierpnia 2016 r., Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, 2016 r.
  • Pokaz spotów multimedialnych promujących II Międzynarodowy FestiwalIgnacego Jana Paderewskiego we współpracy z Fundacją Ave Arte, prezentowany10 listopada w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, 2016 r.
  • Wystawa plakatów promujących „Noc Basenów” w Bukovina Terma Hotel Spa Bukowina Tatrzańska, 2016 r.
  • Prezentacja spotów multimedialnych zrealizowanych w ramach współpracy z Muzeum Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym Multimedialna „Książka Życia”, klasyczny i elektroniczny program promocji czytelnictwa w Muzeum Nadwiślańskim, SARP, ul. Foksal 2, Warszawa, 2017 r.
  • W latach 2016 – 2018 wybrane realizacje powstałe w Pracowni Obrazowania dla Mediów eksponowane były w Student Depot Polonez w Poznaniu, w ramach Akademii Otwartej w Kinie Dobra w Warszawie (pokaz prac odbył się podczas prezentacji filmu Druga strona plakatu z okazji 103. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego), na Gali Otwarcia hotelu Holiday Inn Warsaw City Center oraz w ramach XII Festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym.

Linki:

https://label-magazine.com/sztuka/artykuly/w-projektowaniu-bardzo-wazne-jest-myslenie-i-chwytajacy-za-serce-pomysl-rozmowa-z-kasia-stanny

http://zwyklezycie.pl/2015/11/ulubione-katarzyna-stanny/

http://napis.edu.pl/current-issue.php#

http://napis.edu.pl/2018.php#

http://napis.edu.pl/2017.php#

http://napis.edu.pl/2016.php#

http://napis.edu.pl/2015.php#

http://napis.edu.pl/2014.php#

http://napis.edu.pl/2013.php#

http://zwyklezycie.pl/2015/11/ulubione-katarzyna-stanny/

https://www.mixcloud.com/wartoposluchac/dr-katarzyna-stanny-wywiad-26042020-w-radiu-p%C5%82o%C5%84sk-936-fm-rozmawia-arkadiusz-ka%C5%82ucki/

https://www.youtube.com/watch?v=k0OIoQa5PW8

https://www.youtube.com/watch?v=8UlYdrj5kOs

https://www.youtube.com/watch?v=MuTSmgvOjS0

https://www.youtube.com/watch?v=YujLha6Y0No

https://www.youtube.com/watch?v=V56JLlyawdY

https://www.youtube.com/watch?v=mqcgDpSW4cQ

http://zbigniewseifert.org/proj/2016/konkurs-na-plakat-seifert-competition-2016.html

https://wsm.asp.waw.pl/2016/09/17/wystawa-plakatow/

https://wsm.asp.waw.pl/2017/04/06/rozstrzygniecie-konkursu-na-projekt-tapety-dla-hotelu-holiday-inn-warsaw-city/

https://www.polskieradio.pl/8/3869/Artykul/1485185,Swidermajer-Koniec-swiata-podwarszawskich-willi

https://www.youtube.com/watch?v=gqspr9cBKjQ

https://archiwum.rp.pl/artykul/1428570-Malarka-czyli-zona-malarza.html?fbclid=IwAR2ipa_-W0NECFFMMHQBhWE1Kbhfdqt2tX1CeD8FRAnhbAUwxcf3P-J4CiQ

https://magazynterazpolska.pl/pl/a/wartosciowa-i-nowatorska-sztuka-prawdopodobnie-zapisze-sie-w-historii1

audycjekulturalne.pl/wspomnienie-o-roslawie-szaybo