Pracownia Obiektu

Prowadząca

dr hab. Paula Jaszczyk

 

Treści programowe:

Pracownia OBIEKTU – założeniem Pracowni jest tworzenie reliefu abstrakcyjnego jako obiektu, stanowiącego formę wyjściową dla działań fotograficznych, animacji i mappingu. Refief ten staje się swoistego rodzaju trójwymiarowym ekranem gdzie zderzenie wyświetlanego obrazu z przestrzennością płaskorzeźby powoduje złudzenia i spotkanie kolorów i faktur. Praca ta zakłada tworzenie form, których założeniem jest synergia – współdziałanie poszczególnych elementów dających większy efekt niż osobne ich oddziaływanie.

Działania realizowane w ramach pracowni dotyczą obszarów:

  • Obiekty audiowizualne i ich przestrzeń – faktura – dźwięk.

  • Synestezja (jednoczesne występowanie kilku zjawisk).

Podstawowym założeniem Pracowni Obiektu jest budowanie świadomości artystycznej w relacji do aktualnych technologii poprzez tworzenie prac będących symbiozą rozmaitych zjawisk – OBRAZ, OBIEKT, FAKTURA, KOLOR, PRZESTRZEŃ, DŹWIĘK – za pomocą projekcji i techniki mappingu oraz przekształceń grafiki, rzeźby, fotografii i video.

Tematy realizowane w Pracowni:

Praca ze studentami skupia się na indywidualnym dialogu, poszukiwaniu ich własnej formy przestrzennej, a następnie po zapoznaniu się z programami After Effect, Premiere Pro i Resolume Arena, przystępują do działań związanych z kreowaniem opowieści wizualnej. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń warsztatowych, ćwiczeń kreacyjnych i projektów indywidualnych.

Link:

https://www.facebook.com/PracowniaObiektu/