Pracownia Koncepcji Obrazu

Prowadzący

prof. Paweł Susid

Asystentka

Irmina Staś

 

Treści programowe nauczania:

W Pracowni Koncepcji Obrazu przygotowujemy studentów do samodzielnej wypowiedzi artystycznej za pomocą środków plastycznych takich jak kolor, kształt, gęstość, kompozycja czy rytm, a także do dostrzegania obrazu w zastanej przestrzeni. Proces ten przebiega poprzez regularne spotkania wszystkich studentów z dydaktykami, podczas których odbywają się prezentacje prac i wspólne dyskusje. Regularne przeglądy mają na celu wyposażenie studentów w umiejętności zinterpretowania własnego dzieła plastycznego oraz oswojenie z autoprezentacją, która jest niezbędna w praktyce artystycznej. Studenci prowadzą analizę postrzegania rzeczywistości i relacji siebie z rzeczywistością. W toku studiów przy wsparciu dydaktyków i studentów pracowni kształtuje się samoświadomość, która pozwala odnaleźć studentowi tematy i zagadnienia, które będzie poruszał we własnej wypowiedzi artystycznej. Celem pracowni jest wykształcenie w każdym studencie umiejętności wyrażania własnych poglądów za pomocą środków plastycznych oraz odnajdowanie przez studentów nowych przestrzeni dla malarstwa.

Na ocenę końcową składa się: poziom artystyczny i techniczny wykonanych prac, wkład intelektualny prezentowanych prac, poziom zaangażowania w realizację indywidualnego programu, poziom publicznej prezentacji kreacji plastycznej, a także systematyczność w pracy i aktywne uczestnictwo w przeglądach pracowni.