Pracownia Kompozycji Brył i Płaszczyzn

Nauka podstaw kompozycji czasoprzestrzennej, procesu przekształceń, współdziałania i operowania językiem form wizualnych. Studenci poznają krok po kroku zależności kompozycyjne form w czasoprzestrzeni. Wszystkie zadania wykonywane są realnie. Narzędziem rejestracji są: aparat fotograficzny i kamera filmowa. Narzędziem syntezy są: montaż i elektroniczne przekształcenia obrazu.
Tematy zadań wprowadzają studentów w problematykę kompozycji czasoprzestrzennej o rosnącym stopniu trudności. Program jest rozłożony na trzy semestry, około 4 zadania w semestrze. Zadanie finalne wykonywane w ciągu tygodnia w plenerze jest sprawdzianem nabytej wiedzy i umiejętności. 

Ponieważ wszyscy wykonują zadanie na ten sam temat mogą obserwować różnice w podejściu do tematu i uczyć się na pracach kolegów.

Celem zajęć jest wprowadzenie w podstawowe zagadnienia kompozycji w przestrzeni takie jak: czas, masy, kierunki, kontrasty i analogie, proces itp. Wprowadzenie użycia narzędzi obserwacji i rejestracji: aparat fotograficzny i kamera wideo