Pracownia Inscenizacji i Reżyserii

 

 

wykładowca:

dr Paulina Czernek-Banecka

 

W trakcie zajęć studenci przygotowują etiudy teatralne. Praca nad etiudami odbywa się w systemie korekt i pokazów przygotowywanego materiału i na koniec semestru jest zwieńczona publicznym pokazem etiud studenckich. W pracy nad etiudami zwracamy szczególną uwagę na naukę i doskonalenie sposobu myślenia polegającego na budowaniu związków poetyckich ponad związkami logicznymi. Na naukę i doskonalenie myślenia niewerbalnego. Na doskonalenie sposobu myślenia wolnego od stosowania funkcjonujących powszechnie zasad, schematów i stereotypów myślowych oraz na specyfikę konstruowania narracji przestrzennych. Dużą wagę przywiązujemy do poznania sposobów uruchomiania intuicji, zdolności kreacyjnych, pamięci i doświadczeń życiowych jako narzędzi twórczości a także na doskonalenie uważności jako narzędzia pracy twórczej. Program nauczania ma na celu przygotowanie studentów do świadomego samorozwoju jako człowieka i artysty oraz do podjęcia samodzielnej pracy twórczej.